Atliekų pridavimas

Atliekų pridavimas

Svarbu, susidarius atliekoms, jomis tinkamai pasirūpinti ir perduoti atliekų tvarkytojams.

Internetinėje svetainėje www.atliekos.lt galite rasti informaciją apie atliekas, jų pridavimo galimybes ir tvarkymą, kam ir kokiais būdais vartotojas gali atiduoti elektros ir elektroninės įrangos atliekas.

 

Saugokime švarią aplinką!